Test af bedre akutbehandling: Effektivisering i fokus

I 2022 og første del af 2023 har Dedalus deltaget i Region Stockholms innovationsprojekt “Sted-uafhængige mobile sundhedsløsninger”.

Projektet undersøger, hvordan forskellige IT-baserede løsninger kan styrke patientsikkerheden og kommunikationen i mobil, sted-uafhængig patientbehandling. Et væsentligt omdrejningspunkt var brug af 5G mobilnetværk.

Dedalus har sammen med Region Stockholm undersøgt, hvordan videokommunikationsløsninger kan øge præcision og sikkerhed ved vurdering af en patients tilstand allerede inden patienten ankommer til hospitalet. Et væsentligt element i projektet var brug af 5G-netværk i kommunikationen. I projektet blev det undersøgt, hvordan Dedalus’ løsning til video-kommunikation kan bidrage til at give speciallæger, eksperter og akutmodtagelser på hospitalet et korrekt og detaljeret billede af en akut situation – herunder også større ulykker og hændelser, med flere tilskadekomne. Der er mange parter involveret i en akutsituation på ulykkesstedet og på det senere patient modtagende hospital og kommunikationen kan bidrage væsentligt til en gnidningsfri og hurtig behandlingsproces.

Projektet har helt konkret undersøgt potentialet for at øge behandlingskvaliteten og reducere behandlingstiden for patienter, hvor der er mistanke om slagtilfælde. Ved slagtilfælde er tiden frem til behandling og behandlingstiden direkte relateret til patientens overlevelsesmuligheder. I dette projekt blev Dedalus’ videomodul brugt i dialogen mellem ambulancepersonale, sygeplejersker og læger på hospitalet samt patienten.

At kunne få supervision fra en speciallæge, der har en konkret visuel kontakt til akutsituationen kan øge behandlingskvaliteten. De helt konkrete konklusioner fra testen af videoløsningen og 5G forventes fra Region Stockholm i løbet af sommeren 2023.

Vi har talt med Paula Ginsburg, fra vores Stockholm-kontor. Hun er ansvarlig for udviklingsprojektet og samarbejdet med Region Stockholm. Hun fortæller, at projektet og dets resultater er relevante i et globalt perspektivt for alle, der arbejder med det præhospitale område:

“Et tæt samarbejde med dem, der bruger vores IT-løsninger, er afgørende for at sikre at sundhedspersonalet får leveret et nyttigt og brugervenligt redskab. Når vi deltager i innovationsprojekter som dette med regionen, kan vi bidrage aktivt til innovationsprocessen. Vi kan fremskynde nyskabelser og sikre at løsninger er til passet de konkrete behov som myndigheder, sundhedspersonale og patienter har.”

 

Nye muligheder ved mistanke om blodprop

Projektet med regionen er et godt eksempel på, hvordan digitalisering understøtter nye arbejdsmetoder og forbedret patientsikkerhed og samtidig bidrager til øget effektivitet, kvalitet og innovation inden for sundhedssektoren.

Region Stockholm har udarbejdet en video, der viser en simuleret patientcase, hvor den nye videobaserede IT-understøttelse anvendes i ambulancen. Videoløsningen er integreret i den prehospitale patientjournal og kommer fra Dedalus. Se videoen her:
https://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/forskning-och-innovation/innovation/5g-teknik-kan-ge-snabbare-behandling/

“Vores videoløsning gør det muligt at have mere præcis og relevant informationsdeling. Det øger sikkerheden ved vurdering af en patients tilstand og giver de involverede parter et detaljeret og fælles billede, allerede inden patienten ankommer til hospitalet. Det bidrager til en mere sikker og effektiv håndtering af patienten, både ved mistanke om blodprop og ved større akutte hændelser,” fortæller Paula Ginsburg.

 

Den præhospitale proces er vigtig for patientens behandlingsforløb.

Både Danmark og Sverige har i dag veludviklede præhospitale løsninger. Men der er mulighed for forbedringer.

Region Stockholm beskriver som baggrund for projektet, at ambulancetjenesten udgør et vigtigt og ofte første led i behandlingskæden. Med god og præcis præhospital indsats øges sundhedspersonalets mulighed for at iværksætte rettidig behandling, der er tilpasset den akutte patients behov. Det betyder også, at den præhospitale proces i sidste ende både kan mindske lidelsen for patienten, redde flere liv og eventuelt bidrage til at reducere behovet for hospitalsindlæggelse.

Højt specialiseret hjælp kan være uhyre vigtig, når der er langt til hospitalet eller ude på en ulykkesplads, hvor mange tilskadekomne har brug for hjælp samtidigt. Muligheden for hurtigt at komme i kontakt med specialisterne og akutmodtagelsen kan fremskyndes med mobile kommunikationsløsninger.

”Projektet med Region Stockholm viser os, at forbedret kommunikation hjælper patienten og personalet i ambulancen såvel som det modtagende hospital. Adgangen til mere detaljeret og koordineret information gør det lettere for det modtagende hospital at forberede forløbet for den indkommende patient. Dermed  kan den interne planlægning forbedres og så bidrager vi til ressourceoptimering af sundhedsvæsenet,” slutter Paula Ginsburg.

Flere af Region Stockholms hospitaler og andre sundhedsinstitutioner deltager i projektet ’Sted-uafhængige mobile sundhedsløsninger’. Projektet har været i gang siden 2021, og de samlede erfaringer bliver præsenteret i løbet af 2023.

 

Dedalus og det præhospitale område i Norden.

I Danmark leverer Dedalus den nationale præhospitale løsning amPHI. Systemet har været anvendt siden 2014 og er løbende udviklet i tæt samarbejde med de enkelte danske regioner, reddere og akutmodtagelser.

I 2016 valgte Region Stockholm at samarbejde med Dedalus om en skræddersyet præhospital løsning baseret på amPHI.

Sammen med regionen, ambulancepersonalet, hospitaler samt forskere og IT-eksperter er FRAPP blevet til. Systemet har været i brug i  Region Stockholm i seks år til fordel for de 2,5 millioner indbyggere i regionen.

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser