Ventelisterne står i stampe eller vokser

Enkle digitale greb kan afhjælpe tidsnød i social- og sundhedsvæsen

Vi har et sundhedsvæsen, hvor de faktiske patienter i overvejende grad er meget tilfredse med den behandling og pleje de får. Men det tager tid at komme til. Sundhedsvæsenet er presset, og personalet kan ikke følge med. Derfor afvikles ventelisterne ikke, og det er ikke en holdbar situation.

Myndigheder og politikere ønsker at ansætte flere SOSU-assistenter og sygeplejersker, men der ér ikke ledige hænder at tilbyde arbejde til. Beskæftigelsesgraden er høj. At få flere i uddannelse er en løsning på langt sigt. Men der skal andre og flere løsninger i spil her og nu.

Kilde: Danske Regioner

Her og nu-indsatser fra sygehusejerne – de fem danske regioner 

Danske Regioner præsenterer i ’Plan for kortere ventelister’1 12 indsatser, som skal spare personalet tid og nedbringe ventelister. Tre af dem er udset til at bidrage til løsning af ventelisteproblemet her og nu:

1) Bedre koordinering af kapaciteten mellem offentlige og private hospitaler; målet er fx at undgå, at læger må aflyse operationer, grundet mangel på sygeplejersker, som er på job i den private sektor.

2) Øget inddragelse af medarbejderne i vagtplanlægningen; målet er at give medarbejderne indflydelse på arbejdstilrettelæggelse og vagtplanlægning samt øget fleksibilitet, og gøre det muligt at få et fuldtidsarbejde med weekend- og nattevagter til bedre at hænge sammen med familielivet. 

3) Etablering af et ”Rejsehold”, der skal udbrede innovative lokale løsninger til resten af landet. Rejseholdet skal især udbrede de gode initiativer, der frigør arbejdskraft. 

Ud over disse tre målrettede tiltag i regionerne, så kan bedre digital adgang til information, og brug af digitalisering i dokumentationsforenkling hjælpe sundheds- og plejepersonalet – også på kort sigt. 

Digital adgang til information kan spare tid og frigive ressourcer 

Vi har i Dedalus gennemført en stor repræsentativ undersøgelse på tværs af landene i Skandinavien, for at afdække danskere, svenskere og nordmænds holdning til digitalisering. Undersøgelsen blev gennemført af analyseinstituttet YouGov blandt mere end 3000 borgere. Fra Danmark deltog mere end 1000 borgere. 

38 pct har oplevet at sundheds- og plejepersonale ikke har været informeret om den pågældendes sundhedsforløb. Derfor er der i møde- og konsultationstiden brugt tid på forklaring, opsummering og/eller på at lede efter information.  

63 procent oplever, at fagpersonalet i social- og sundhedsvæsenet bruger ekstra tid på at finde evt. sundhedsfaglige informationer om det relevante sundhedsforløb, fordi informationen ikke umiddelbart er digitalt tilgængelig.  

På den baggrund undersøgte vi også, om danske borgere ville give lov til, at al sundhedsfagligt personale får digital adgang til alle informationer i det aktuelle sygdoms- og behandlingsforløb. Det vil mere end to tredjedele af alle danskere give lov til. 

Derfor bør flere kommuner, sundhedsleverandører og hospitaler se på, hvordan de relevante sundhedsdata bliver tilgængelige på en nem, og for personalet, intuitiv vis. Og her er brugeroplevelsen og dermed UX- designet helt centralt for, hvordan og hvor effektivt personalet anvender de digitale systemer. 

Det er Sønderborg Kommunes ældrepleje et godt eksempel på. 

Dokumentationsforenkling frigiver tid 

I Sønderborg Kommune har vi fra Dedalus været involveret i et spændende projekt, hvor kommunens personale og ledelse sammen med Dansk Selskab for Patientsikkerhed, har identificeret en lang række forskellige typer af tidskrævende og papirbaserede dokumentationsskemaer og i fællesskab reduceret mængden og personalets tidsforbrug. 

Det betyder, at medarbejderne nu bruger langt mindre tid på dokumentation og på at læse op på kollegernes dokumentation. 92 papirskemaer er udgået, og i dag er der kun ét papirskema tilbage hos borgerne. Det er den såkaldte medicinliste. Alle andre papirskemaer er enten udgået eller integreret i det digitale system.  

Samtidig er mængden af interne beskeder halveret, og væsentligt færre medarbejdere bruger tid på at læse dokumentationsbeskeder. I samarbejde med os hos Dedalus, er 10 digitale arbejdsgange i den elektroniske omsorgsjournal gentænkt, redesignet og forbedret. Det sparer medarbejderne for tid og frustrationer samtidig med, at det minimerer risikoen for fejl. 

Projektet har været omtalt mange steder. I DR’s TV-avisen er der både input fra kommunen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og fra en forsker. Se indslaget her. 

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser