Digital transformation kræver en ny tilgang i sundhedsvæsenet

I dette dokument præsenterer eksperter fra Dedalus sundhedsvæsenets digitale økosystem og mange af de emner og agendaer, der er drivkraften bag systemet. Ikke mindst, forklarer de hvordan Dedalus arbejder med og forholder sig til disse. 

Vores vision for ‘transformation af det digitale økosystem’ er baseret på behovet for at tage fat på de problemer, der skyldes fragmentering og manglende standardisering af data i sundhedsvæsenet. Det giver patienter en dårligere oplevelse og ligger bag uhensigtsmæssig levering af sundhedsydelser. 

Andrea Fiumicelli – CEO Dedalus Group 

Som en del af vores vision arbejder vi målrettet på at udvikle vores services på nye platforme. Det drejer sig fx om: 

  • Anvendelsen af tjenester i skyen med Hybrid Cloud. 
  • Services til optimering af databehandling og “insights”. 
  • Edge-computing ved “point of care” og 
  • Styrkelse af cyber-sikkerhed i sundhedsvæsenets digitale økosystem. 

Den udvikling sker samtidig med at vi, som en del af vores Healthy Planet-initiativ, forpligter os til blive CO2-neutrale i 2030. 

Vores teknologi kan sikre udvikling uden afbrydelser. Vi introducerer et offentligt API-økosystem for at muliggøre detaljeret udveksling af data i Dedalus Sundhedsplatform, der er åben for partnerapplikationer. Vi kalder det en trinvis tilgang. 

Vi har også fokus på brug af blockchain sikkerhedselementer til alle transaktionsrelaterede komponenter som f.eks. FHIR-databasen, samtykkelageret og XDS-lageret. Datakryptering anvendes som default standard. 

Vi understøtter sundhedsvæsenets digitale økosystem og dets aktører ved at forsyne klinikere, personale, patienter og deres familier med data og viden. Vi skaber værdi på basis af data, der er lagret i systemer og eksisterende applikationer med henblik på at forbedre det samlede patientflow, behandling og ikke mindst sundhedspersonalets arbejdsdag. 

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser