Anvendelse af digitale kapaciteter i sundhedssektoren: Gør mere, med det du har

Af David Pare

Flere års lave og mangelfulde investeringer i sundheds-IT har svækket både den offentlige og private sundhedssektor i Australien og New Zealand. 

I en rapport fra 2020 estimerede New Zealands sundhedsministerium, at det ville være nødvendigt at investere 2,3 milliarder NZ$ over de næste 10 år i sundheds-IT til distriktssundhedsforvaltningerne. Med den investering kunne problemet med forældede systemer løses og der kunne skabes et effektivt, digitalt sundhedsmiljø. Samme problem præger det offentlige sundhedssystem i Australien, hvor befolkningen er fem gange større. 

Problemer med sundheds-IT er velkendte i både den offentlige og den private sektor. Mange hospitaler og sundhedssystemer har forældede, utilstrækkelige applikationer, og mange arbejder stadig traditionelt papirbaseret. Det gør det svært at få adgang til data, hvilket giverer problemer som for eksempel manglende mulighed for at inddrive tilgodehavender i den private sundhedssektor, for dårlige patientresultater og en mindre optimal klinisk oplevelse. 

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser