AI og ML i cancerdiagnosticering: Partnerskab sparer tid hos patologer og forbedrer præcision

I takt med stigende arbejdspres hos patologerne er der behov for større præcision og effektivitet i sundhedsvæsenets laboratorieløsninger – og for integration til øvrige sundheds-IT-systemer. Præcisionen skal sikre borgerne den mest retvisende diagnose , og effektiviteten skal dels afhjælpe manglen på patologer, dels sikre kortere svartider. AI og ML kan hjælpe.

Sammen med Ibex Medical Analytics er det vores mål at sætte fart på brugen af ​​kunstig intelligens (AI) til diagnosticering generelt, men især til Danmarks hyppigst forekommende kræftformer – prostata- og brystcancer. Og det er der behov for, fra der kan være fejl i 9 procent af prostatadiagnoserne.

Vi har udviklet intenst på vores end-to-end patologiløsning, og det er nødvendigt for effektive patologiske løsninger er stort. 70 procent af alle kliniske beslutninger tager udgangspunkt i eller omfatter en IVD 1– en test, der foretages via en blod- eller vævsprøve. Alene derfor er effektivitet og uhindret dataflow afgørende. Men hensynet til patologernes arbejdsdag, der er præget af specialistmangel og præcisionen af ​​den diagnose, som borgerne får, er også meget væsentlige grunde til, at en digital transformation af diagnostikken er nødvendig.

Digitalisering samt brug af AI og ML øger præcision og hastighed

På både prostata- og brystcancer har AI-algoritmerne fra vores samarbejdspartner Ibex vist en meget høj grad af nøjagtighed, og de kan hjælpe speciallægerne i patologi med præcist og hurtigt at bestemme, både om der er cancer og hvor aggressiv, den er..

Erica Dons, som er læge og Chief Medical Officer for Dedalus Norden, er ikke i tvivl om, at partnerskabet med Ibex er væsentligt: ”Studierne bag Ibex´ AI-algoritme til brug ved mistanke om prostata-cancer viser, at vi giver patologerne god beslutningsstøtte. De kan spare 1,8 dag i svartid, give den enkelte borger en mere præcis diagnose og samtidig analysere flere prøver. For borgerne er det glædeligt, at AI-algoritmen sikrer, at prøver, der tidligere blev klassificeret som godartede vævsændringer, i dag kan opdages som cancer. Det gør, at behandling kan startes op tidligere.” 

Galen-studiet, som blev offentliggjort i det anerkendte medicinske tidsskrift The Lancet, viste, at der er fejlbedømmelser i 9 procent af alle prostata-tilfælde2. De fejlbedømmelser kan undgås ved at supplere patologens erfaring med den digitale AI og ML-baserede billeddiagnostik.

AI-algoritmer og den kvalitetssikring, de kan bidrage med vores end-to-end digitale patologiløsning, gavner både patologer, patienter og samfund.

”De AI-algoritmer og ML-teknikker til cancerdiagnostik, som Ibex har udviklet, er både enestående og veldokumenterede. Sammen med vores end-to-end-platform for Digital Pathologists kan vi levere en teknisk bedre løsning, der øger værdien og præcisionen af ​​patologernes arbejde, reducerer tiden fra prøve til svar og som er interoperabel og kan integreres med sundhedsvæsenets eksisterende investeringer på området,” fortæller Henrik Wieland, der er administrerende direktør i Dedalus Nordeuropa.

Mangel på patologer gør digitalisering ekstra vigtig

Stigende efterspørgsel indenfor det patologiske område gør, at både danske og udenlandske patologiske laboratorieser søger effektivitetsfremmende løsninger. I Danmark debatteres det indgående, hvilke multi-lab-løsninger, der bedst kan imødekomme de fremtidige behov.

Mangel på patologer i det danske sundhedsvæsen udgør en risiko for danske patienter – særligt indenfor cancerområdet, hvor sortider og præcise diagnoser kan have indflydelse på behandling og overlevelsesstatistik. Dansk Patologisk Selskab skrev i deres høringssvar i forbindelse med dimensionering af speciallægeuddannelsen 2021-2025, at ”der er minimum 15 ubesatte stillinger, et enkelt sted er 40% af afdelingens speciallægestillinger ubesatte. En stor andel af landets patologer er over 65 og mange har mulighed for at gå på pension, hvilket inden for få år vil føre til yderligere mangel.” 3

Henrik Wieland er sikker på, at digitalisering kan være med til at afhjælpe manglen på læger og dertil øgede patienternes sikkerhed: “Digitalisering af patologien skal være med til at sikre, at de erfarne patologer kan dedikere  tid til uddannelse af yngre kollegaer, ligesom at digitalisering kan medvirke til at gøre patologi-specialet mere attraktivt og endnu mere præcist.”  

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser