VITAE Suite

VITAE Suite er en kommunal løsning der dækker på tværs af social-, sundheds- og omsorgsområderne. VITAE tilbyder en skræddersyet, brugervenlig grænseflade tilpasset hver bruger og dennes område. Løsningen integrerer til en lang række nationale og regionale services. 

Ud fra devisen én borger – én journal tilbyder VITAE Suite sundheds- og plejepersonale at arbejde med en samlet, central borgerjournal. Én journal for hver borger, der dækker lige fra barn til voksen, hjælp ved handicap, misbrug, sundhedsforløb eller genoptræning og til ældrepleje. Samarbejde og fælles data åbner muligheerd, og graden af åbenhed styres nemt via brugernes sikkerhedsprofiler og organisationsopdeling. Der kan arbejdes med forskellige grader af åbenhed bl.a. i forhold til stamdata og medicin. Rollebestemte sikkerhedsprofiler kan også benyttes til at styre adgang til socialhandleplaner og Fælles Sprog III-sager. 

VITAE Suite tilbyder hver enkelt medarbejder en skræddersyet arbejdsplads, forstået på den måde, at brugeropsætningen af løsningen matcher medarbejderens ansvarsområde, rettigheder og behov. Den brugervenlige implementering af bl.a. Fælles Sprog III og Voksenudredningsmetoden sikrer medarbejderne fuldt overblik og effektive værktøjer i dagligdagen. Løsningens dynamiske værktøj til design af sagstyper og formularer er visuel og drag-and-drop baseret. Det gør kommunens medarbejdere i stand til let at indbygge høj brugervenlighed, når de designer nye sager og skemaer til et givent område. 

VITAE Suite er, ud over et fagsystem, også en avanceret indberetnings- og integrationsplatform. Løsningen integrerer til over 40 nationale, regionale og lokale systemer og løsninger bl.a. vagtplansystemer, ESDH-systemer, tredjeparts trænings- og triageringsløsninger samt naturligvis til ekstern MedCom-kommunikation, Digital Post og Den Fælles Kommunale Infrastruktur – derigennem også SAPA og Borgerblik. Løsningen håndterer nemt og effektivt kommunens indberetninger på områderne: børn, voksne, misbrug, træning og ældre.

Key Benefits

  • En løsning der dækker omsorg-, sundhed- og social-områderne
  • Én borgerjournal på tværs af fagområder med høj genbrug af data
  • Fleksibel, dynamisk løsning, der nemt tilpasses kommunens struktur og skræddersys til hver delorganisation og bruger
  • Digital Post-integration, hvor Digital Post sendes og modtages direkte i borgerens journal

Key features

  • Brugervenligt værktøj til visuelt drag-and-drop design af egne formularer og sagstyper
  • Automatiske indberetninger, hvor data trækkes fra registreringer i sager m.m.
  • Højt sikkerhedsniveau igennem enkelt set-up af organisation og sikkerhedsprofiler

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser