Dedalus end-to-end digital patologi

Vi har over 30 års erfaring med laboratorieløsninger, som er implementeret i  mere end 5.300 laboratorier i hele verden. Laboratorierne har fået banebrydende teknologi, der effektiviserer systemerne, giver fleksibilitet og sikrer en høj standard. 

Den globale mangel på uddannede patologer og det stigende antal prøver, klinikere har behov for, får laboratorier patologi-området til at søgeløsninger, der kan hjælpe med tre centrale sager. At forbedre produktiviteten, at opretholde et højt kvalitetsniveauog at reducere tiden fra prøve til diagnose. 

Dedalus end-to-end digitale patologi imødekommer behovene på laboratorier indenfor patologisk anatomi og cytologi. Med disse løsninger, sikre du digat dine eksisterende multi-leverandørløsninger kan ‘tale sammen’, så I får en smidigog gradvisudvikling. Fuld digitaliseringer en vigtig nøgle til at imødekomme sundhedssystemets stigende krav og borgernes behov. 

Dedalus end-to-end digitale patologiløsning er brugervenlig og understøtter en patientcentreret tilgang i patologien.

Key Benefits

 • Integreret løsning, der sikrer at du ikke står foran en arbejdskrævende integrationsproces
 • Brug af data og kunstig intelligens til optimering og automatisering med fokus på:
  - Assisteret sagsprioritering og håndtering af sagsbelastning
  - Assisteret postbehandling i forbindelse med case-fokus og information
  - Avanceret billedanalyse
 • Nem deling af cases i og uden for organisationen:
  - Indbygget funktionalitet der understøtter multidisciplinære teamkonferencer (MDT)
  - Deling af data og sager via etablerede netværk som f.eks. HUB-HUB og HUB-SPOKE

Key features

 • Avanceret case-atlas til at understøtte diagnosticering og baseline-sammenligninger
 • Åben arkitektur til udveksling af data med det diagnostiske område og andre relevante hospitalsløsninger. Det giver mere:
  - Patientcentreret tilgang
  - Tværfagligt samarbejde, diagnose og rapportering
 • Middleware-løsning til deling af instrumentressourcer mellem discipliner
 • Avancerede rapporteringsmuligheder baseret på omfattende katalog af standardrapporter og nøglehandlinger

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser