INTEGRERING AF JOURNALER OG FORBEDRING AF PATIENTSIKKERHEDEN

University Hospitals of Morecambe Bays NHS-hjælpefond

University Hospitals of Morecambe Bay NHS Foundation Trust (UHMBT) dækker en befolkning på 350.000 borgere i Nordvest England og tilbyder en bred vifte af sundhedsydelser. Fra fødelseshjælp til onkologi. Ydelserne leveres af flere klinikker og hospitalsenheder. 

For at forbedre både kvalitet og sikkerhed i patientbehandlingen, valgte UHMBT at skifte fra papirjournaler til et digitalt journalsystem. Dedalus’ elektroniske patientjournalsystem, Lorenzo, blev implementeret i 2010 og har siden bidraget med mange fordele. Målet var også at reducere brugen af papir i hospitalsmiljøet.

Selvom papir ikke er fjernet helt, sørger Dedalus’ løsning for, at størstedelen af patientoplysningerne bliver registreret elektronisk i én samlet patientjournal.

Dr. Colin Brown, Chief Clinical Information Officer for UHMBT: ”Digitalisering af journalerne var nødvendig for dels at give klinikere adgang til de rette oplysninger uanset hvilken klinik eller hospital, de var på. Det skaber grundlag for bedre beslutninger og kan forbedre vores behandlingsresultater. 

Øget patientsikkerhed

Udfordring:

  • Ønske om én samlet integreret patientjournal  
  • Reduktion af papirbaseret journalregistrering 
  • Give elektronisk adgang til patientjournaler på alle hospitaler og klinikker i UHMBT og relevante eksterne partnere. 
  • Opnå mulighed for at få adgang til patientdata og brug af data til at forbedre behandlingsresultater. 

Løsning:

  • Central opbevaring af journaler vha. Lorenzo, Dedalus’ elektroniske patientjournalsystem (EPJ). 
  • Tæt sammenknytning af patientoplysninger i Lorenzo-systemet. 
  • Anvendelse af interaktive visuelle dashboards, der giver adgang til patientoplysninger i realtid. 

Resultater:

  • Adgang til patientjournaler fra alle lokationer, øget effektivitet, forbedret patientsikkerhed. 
  • Læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale sparer tid. 

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser