FREMGANG FOR TELEHEALTH OG VIRTUEL PLEJE 

Af Catherine Barras

Tele-health er en realitet. Patienter behøver ikke længere ringe for at aftale et besøg hos lægen, møde op i en praksis, udfylde skemaer og have opfølgende fysiske konsultationer. I stedet modtager patienterne behovsbaseret pleje indenfor hjemmets fire vægge. 

Mange lande reformerer deres sundhedssystemer både hvad angår organisation, opgaveudførelse og planlægning.  Målet er firdobbelt: Bedre patientoplevelse, bedre resultater, bedre vilkår for personalet til at udfolde deres evner samt reduktion af omkostningerne. 

Med nye, integrerede plejemodeller og finansiering, har sundhedsorganisationerne tilpasset deres tjenester øget deres kapacitet både digitalt og virtuelt.

Skift til fremtidens pleje 

Vi har set en dramatisk udvikling i sundhedssektorens brug af teknologi. Mange bruger samarbejdsplatforme som for eksempel Microsoft Teams og Zoom til virtuelle konsultationer med deres patienter, samt mobilbaserede platforme, der inkorporerer maskinindlærings- (ML) og kunstig intelligens (AI) algoritmer. Chatbots hjælper patienter med selv at vurdere deres symptomer og med at lokalisere et test- eller sundhedscenter i nærheden. 

Fra screening og visitation til diagnose, behandling og genoptræning findes der mange muligheder for at optimere sundhedstjenesterne med digitale værktøjer. Løsninger fra AI-virksomheder som Infermedica og Ada kan anvendes til at hjælpe patienter til at være bedre orienteret omkring deres pleje – både digitalt og virtuelt. 

Der er også AI-baserede værktøjer til at automatisere monitorering af patienternes vitale værdier som for eksempel puls, temperatur, blodtryk og iltmætning. Eksempler er Binah.ai, der bruger AI og signalbehandling til at måle patienternes vitale værdier ved hjælp af smartphone kamera og Biofourmis. Deres AI-drevne RPM-platform (remote patient monitoring) til personlig prædiktiv pleje anvendes af sundhedsministeriet i Singapore til at telemonitorere patienter, der testede positive Covid-19. 

Holistisk pleje med virtuelle sundhedsplatforme 

Flere og flere Chief Clinical Information Officers i sundhedssektoren planlægger at investere i den type løsninger. Eksperter i branchen forventer, at antallet af virtuelle møder vil overstige traditionelle fysiske møder i 2023. Det vil medføre en dramatisk ændring af klinisk pleje og sundheds-IT. 

Fjernmonitorering af patienter (remote patient monitoring – RPM) er hurtigt ved at blive mainstream. RPM kan hjælpe med at reducere (gen)indlæggelser af patienter i recovery-fasen samt patienter i den såkaldte risikogruppe – på grund af eksisterende, kroniske sygdomme. 

Sundhedssektoren i Puglia-regionen i Italien bruger en virtuel sundhedsplatform. Regionen har dannet specielle enheder, der kaldes USCA, for at hjælpe patienter til koordineret hjælp i deres hjem. Enhederne, der oprindeligt blev dannet for at hjælpe patienter med cancer og sjældne sygdomme, er udvidet til at monitorere svagelige patienter, der er i karantæne i deres hjem, men ikke har behov for indlæggelse. De nye digitale komponenter giver hurtigere visitation, og gør det muligt for de praktiserende læger og plejekoordinatorerne på de regionale kontrolcentre at monitorere patienterne enkelt, let og sikkert. For eksempel: 

  • En Web-applikation hjælper med en første selvdiagnos ved at patienter udfylder et spørgeskema.
    Spørgeskemaerne overvåges af praktiserende læger, der kontakter patienten, hvis der er problemer. De praktiserende læger kan foretage en indledende visitation via telekonsultation. Målet er at styre antallet af patienter der visiteres ind på hospitalerne. 
  • En Web-portal til sundhedspersonale giver mulighed for at analysere og kategorisere de oplysninger, der gives af de enkelte personer i den indledende visitation, efter alvorlighed og risikoniveau. Det giver USCA-teams mulighed for at planlægge besøg i hjemmet. 
  • En tele-monitoringstjeneste hjælper udbyderne med at overvåge patienternes tilstand og mindsker risiko for ukontrolleret forværring. 

Forbindelse mellem det nye og det traditionelle 

Denne fremadrettede udvikling er vigtig. Vi må fokusere må på integration af de nye processer med eksisterende kliniske og administrative systemer og portaler til patienter og personale. 

Tendensen i sundhedssektoren er at udbygge mulighederne i den elektroniske patientjournal (EPJ) med en moderne digital sundhedsplatform, der muliggør en mere agil og innovativ sundhedsorganisation. Det første trin er at sikre, at platformen har kapacitet til at udstede – og modtage – brugertilpassede alarmer, der tager hensyn til den enkelte patients behov og igangsætter et passende indgreb. Tidlig opsporing baseret på brugertilpassede alarmer kan have en markant effekt på patientens mulighed for bedring, specielt når tidsfaktoren er af afgørende betydning. 

Det er også centralt at tilknytte AI-kapacitet til de indsamlede data for at øge viden og levere ekstra værdi. I virkelighedens verden har sundhedsorganisationerne sikkert mange forskellige værktøjer, der sikrer patienten en problemfri proces. Det væsentlige er at sikre en lige så problemfri proces for sundhedspersonalet. Det er muligt med moderne platforme og sammensatte arkitekturer, som dem Google, Facebook og mange andre bruger. 

Virtuel pleje, mobile digitale platforme til patientinvolvering, samarbejde og koordination omkring pleje skal bygge på en stærk, interoperabel platform. Interoperabilitet er encentral digital løftestang i fremtidige sundhedsmodeller.

Om Catherine Barras: 

Med en baggrund som konsulent inden for digital transformation af sundhedssystemer, innovation, strategi og udvikling af business cases har Catherine mere end 17 års erfaring med sundhedsbranchen og i alt 25 års erfaring med IT. I dag leder hun Dedalus’ Global Consulting and Solutioning Services. Tidligere var Catherine leder af DXC’s Healthcare and Life Sciences rådgivningsenhed og Hewlett-Packard Enterprise (HPE) Europa & og mellemøstlige afdeling for sundhedssektoren. Hun brænder for at hjælpe med at transformere og forbedre behandlingseffektiviteten og resultaterne ved hjælp af innovativ teknologi og samtidigt udvikle og udføre digitale transformationsprogrammer og IT-strategier. 

Please open in latest version of Chrome, Firefox, Safari browser for best experience or update your browser.

Update Browser